Notifications

You are here

บทความ

ทำอย่างไรให้เมืองเอื้อต่อเทศกาล ต่อยอดเศรษฐกิจ ตา...

28 มิถุนายน 2024 1469 อ่านข่าวนี้ 3 สัปดาห์ก่อน 3


การพัฒนาเมืองที่เอื้อต่อการจัดเทศกาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจ สำคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่นานาประเทศกำลังกลับมาแข่งขันทั้งในภูมิภาคและเวทีโลก เมี่อพิจารณาในมิติต่างๆ จะพบว่ามีหลายแนวทางในการพัฒนา เช่น แนวทางที่ภาครัฐเดินหน้าทำต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความพยายามของภาคประชาชน แนวทางที่ควรกลับมาให้ความสำคัญมากขึ้น ไปจนถึงแนวทางที่โลกกำลังห่วงใย1. โครงสร้างพื้นฐาน 

นอกจากจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดกิจกรรม มีพื้นที่ เทคโนโลยี ยังรวมถึงมีการบำรุงรักษา ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย ปลอดภัย ใช้งานได้อยู่เสมอ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ Universal Design การออกแบบเพื่อความเท่าเทียม ในที่นี้โครงสร้างพื้นฐานยังอาจหมายถึงการสนับสนุนด้านการเงินและกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการ


2. กระบวนการอนุญาต

การปรับปรุงขั้นตอนอนุญาตสำหรับผู้จัดงานเพื่อส่งเสริมให้มีเทศกาลมากขึ้น ขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจะดึงดูดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย เช่น การปรับระบบติดต่อขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่คล่องตัวขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดกับชุมชนได้


3. การเข้าถึงการคมนาคม

ระบบขนส่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีจะช่วยให้เข้าถึงสถานที่จัดงานเทศกาลอย่างง่ายดาย การนำระบบรางมาใช้สามารถเป็นทางเลือกและทางออก คู่กับการเดินทางโดยใช้ถนน สร้างภาพลักษณ์ในการเดินทางที่สะดวก ตอบความต้องการทุกโจทย์ สอดคล้องกับการใช้พลังงานสะอาด ลดปัญหาโลกเพิ่มอุณหภูมิ


4. การมีส่วนร่วมของชุมชน

การทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ นอกจากลดความขัดแย้ง ยังส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความภูมิใจ ทั้งยังหมายถึงการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เข้าร่วมและรับประโยชน์จากเทศกาลได้ ไปจนถึงการจ้างงานผู้มีความถนัดในท้องถิ่น เช่น ผู้ขายอาหาร ช่างฝีมือ


5. การมีมาตรการด้านความปลอดภัย

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมน่าไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมเทศกาลมากขึ้น เช่น การมีระบบ SMS เตือนภัย หรือเทคโนโลยี AI ที่ต้องมาคู่กับการฝึกซ้อม การสร้าง Sense of Emergency ที่ยุคนี้ควรมีมากขึ้น บนพื้นฐานของความมีสติ คำนึงถึงการตรวจสอบ ในโลกที่มีข่าวลวง


6. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้  

เทศกาลมีคุณค่าในแง่การเรียนรู้ ไม่เพียงความบันเทิง จึงควรเปิดโอกาส ส่งเสริม และออกแบบการสื่อสารเพื่อให้คนในชุมชน ผู้ต้องการเข้าชม ทุกเพศ ทุกวัย ตามเหมาะสม ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้ ที่อาจมีวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อรู้จักและดำรงประเพณี เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาทักษะ เพื่อให้เห็นแนวทางอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ยังควรส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานในงานเทศกาลระดับสากลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


URL อ้างอิง:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ