Notifications

You are here

ความรู้ออนไลน์

19 ปีแห่งการสร้างความรู้ให้คนไทยของ OKMD

แก้ไข 22 Sep 2023   |   239   |  0 ความคิดเห็น   |   OKMD


  


อยากรู้-อยากเห็น: 19 ปีแห่งการสร้างความรู้ให้คนไทยของ OKMD คือหนังสือสองปกที่สื่อสารงานสองฟากฝั่งที่สำคัญ ฝั่ง ‘อยากรู้’ เป็นเหมือนคู่มือให้ได้ทบทวนและปลุกความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาอีกครั้งผ่านเรื่องราวและแบบฝึกหัดให้ได้ทดลองทำจริง ส่วนในฝั่ง ‘อยากเห็น’ ได้รวบรวมความคิดจากการทำงานของบุคลากรในองค์กรหลากหลายช่วงเวลา เห็นทั้งผลลัพธ์ อุปสรรค การเดินหน้า ความเปลี่ยนแปลง และภาพในอนาคตที่ OKMD ตั้งไว้

 

แน่นอน OKMD หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะกระตุกต่อมคิดให้คุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ เป็นคนทำงานในแวดวงการเรียนรู้ เป็นภาคเอกชน เป็นภาคสังคม เป็นคนทั่วไป หรือเป็นใครก็ตามที่เชื่อว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ 

อยากเห็น - พบกับบทสนทนาของ ’10 นักขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ร่วมกับ okmd มาตั้งแต่ปีแรกถึงจนปัจจุบัน กับบทเรียนที่ถอดออกมาจากการลงมือทำ ตั้งแต่การริเริ่มสิ่งใหม่ให้สังคมในวันที่การเรียนรู้สาธารณะยังเป็นสิ่งแปลกหน้า ความพยายามในการสร้างความรู้ไปสู่โอกาส และขยับขยายออกไปให้กว้างกว่าเก่า หรือแม้แต่การก้าวผ่านอุปสรรค พิสูจน์ตัวเองต่อสาธารณะถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจ คือ บทเรียนเหล่านี้ไม่ได้พูดกับคนทำงานในองค์กรให้เรียนรู้และเดินหน้าต่อเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับคนที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา การเรียนรู้ เลยรวมไปถึงงานขับเคลื่อนเชิงสังคม ให้นำไปปรับใช้ เพราะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ คือหัวใจสำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลง

อยากรู้ - พบกับ OKMD ในบทบาทการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบที่ทันสมัย รองรับสังคมยุคใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศเชิงความรู้ สร้างสรรค์องค์ความรู้ พัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านหน่วยงานย่อย 2 หน่วย ได้แก่ TK Park และ Museum Siam เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เต็มไปด้วย ‘นักอยากรู้’ ตลอดชีวิต ผ่าน “10 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็น ‘นักอยากรู้’ หรือ Active Learner”  

อยากรู้-อยากเห็น: 19 ปีแห่งการสร้างความรู้ให้คนไทยของ OKMD

อ่านได้ที่  อยากรู้-อยากเห็น: 19 ปีแห่งการสร้างความรู้ให้คนไทยของ OKMD


#okmd #19ปีokmd #กระตุกต่อมคิด #อยากรู้อยากเห็น #เรียนรู้ตลอดชีวิต #okmdKnowledgePortal #knowledgeportalเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ