Notifications

You are here

บทความ

เลือกทางที่ชอบ กับ 'สไตล์การลงทุนที่ใช่!'

15 ธันวาคม 2023 7354 อ่านข่าวนี้ 5 เดือนก่อน 3

กับ 4 หนังสือคู่มือในการวิเคราะห์ ที่ช่วยจัดพอร์ตลงทุนให้ง่ายขึ้นตามสไตล์เรา สามารถเลือกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) จากเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานงบการเงินของบริษัท รวมทั้ง การเลือกจากแนวเทคนิค (Technical) ผ่านกราฟแท่งเทียน และ  Indicator ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน


หุ้นเศรษฐศาสตร์  VS หุ้น 

คู่มือสำหรับนักลงทุน ที่ช่วยให้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การลงทุนได้อย่างถูกทาง สามารถอ่านและวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจและการลงทุนเพื่อเป็นผู้ชนะได้ในตลาดหุ้น โดยคัดเลือกหัวข้อมาจากเหตุการณ์ที่มักปรากฎตามหน้าสื่อทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ นำมาอธิบายให้มีความเข้าใจถึงความหมายและผลกระทบและส่งผลต่อตลาดหุ้นและการลงทุน  

อ่านอีบุ๊คได้ที่นี่


คู่มือเล่นหุ้นแนว VI ฉบับสมบูรณ์

หนังสือคู่มือในการเล่นหุ้นที่ให้ความสำคัญรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจำเป็นสำหรับนักลงทุน เพื่อสร้างความพร้อมก่อนจะเข้าตลาด ทั้งแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้นเป็นนักลงทุน หลักการพื้นฐานในการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก การวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมกับกลยุทธ์ในการลงทุน

อ่านอีบุ๊คได้ที่นี่


ก้าวแรกอ่านงบการเงิน

คู่มือสำหรับนักลงทุน ที่ช่วยให้เข้าใจวิธีการอ่านงบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานงบการเงิน ตลอดจนเทคนิคการอ่านงบการเงินที่ยากขึ้นได้ เหมาะสำหรับการใช้เป็นข้อมูลที่นักลงทุนควรรู้ วิธีการอ่านงบการเงิน ลักษณะการอธิบายเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย และการใช้สีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

อ่านอีบุ๊คได้ที่นี่


เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 เครื่องมือหลัก แท่งเทียน แนวรับ-แนวต้านเส้นแนวโน้ม

หนังสือคู่มือความรู้จากการอ่านกราฟแท่งเทียน เพื่อเป็นความรู้ในการอ่านกราฟ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนพฤติกรรมของการซื้อขายในตลาด 

โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจาก “ราคา” ย่อมสะท้อนถึงพฤติกรรม โดยใช้ กราฟแท่งเทียน ในการหาแนวรับ - แนวต้าน เส้นแนวโน้ม  โดยในหนังสือได้นำเสนอเป็นหัวข้อออกเป็น 70 หัวข้อ โดยเริ่มจากอธิบายจากเริ่มต้นตั้งแต่การแท่งเทียน (Candlestick Chart) ไปจนถึงการใช้ที่ซับซ้อนและนำไปปรับใช้ได้จริง 

อ่านอีบุ๊คได้ที่นี่

URL อ้างอิง:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ