Notifications

You are here

ความรู้ออนไลน์

รู้จัก Generation Alpha : รุ่นใหม่วัยเยาว์ผู้กำหนด...

6 เดือนก่อน   |   533   |  0 ความคิดเห็น   |   OKMD

รู้จัก Generation Alpha : รุ่นใหม่วัยเยาว์ผู้กำหนดอนาคต

มารู้จัก Gen Alpha กันดีกว่า...

Generation Alpha กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการกำหนดโลกในอนาคต มาทำความรู้จัก Gen Alpha ให้มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรุ่นลูกหลานเราที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากกลุ่มวัยทำงานในยุคนี้ (Generation X และ Y) พ่อแม่ควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะเลี้ยงดูให้เหมาะสม ผู้ประกอบการจะได้เตรียมพร้อมในด้านต่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมขอกลุ่ม Gen Alpha ที่จะมามีบทบาทในอนาคต 

Gen Alpha จะเป็นเจนที่มีจำนวนมากและเป็นผู้มีบทบาทในอนาคต

Gen Alpha (Generation Alpha) หรือกลุ่มที่เรียกคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 หรือตั้งแต่พ.ศ.2553 – 2568  ซึ่งปัจจุบันพวกเขายังเด็กอยู่ แต่จะเป็นประชากรส่วนสำคัญในโลกอนาคต โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีประชากรเจนอัลฟ่าถึงกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียว และในช่วงกลางทศวรรษ 2030 เจนอัลฟ่าก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็มาจากกลุ่มชาวเอเชีย เจนอัลฟ่าจะมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่าคนยุคก่อน พวกเขาจะกลายเป็นพลเมืองโลกที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมโยงทั่วโลก เดินทางหลากหลายและมีหลายอาชีพ 

ลักษณะพื้นฐานของ Gen Alpha

Gen Alpha เป็นเจนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีการเรียนรู้รวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว กล้าลองผิดลองถูกกล้าทำสิ่งใหม่ๆ รักอิสระและสามารถใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้ เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจากการที่อยู่กับเทคโนโลยีมาก ได้รับความรักท่วมท้นจากการที่พ่อแม่ในปัจจุบันมีลูกน้อยลง ขาดความยืดหยุ่นและห่างไกลธรรมชาติ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่แตกต่างจากเจเนเรชั่นอื่นๆ ซึ่งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อาชีพหรืองานในอนาคตของกลุ่มเจนอัลฟ่าก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

Generation ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

Gen Alpha เป็นกลุ่มที่เติบโตมาในกับ IT และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง AI นอกจากนั้นในอนาคตอาจต้องเผชิญกับสภาพโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น สภาวะโลกร้อน การขาดแคลนน้ำ การเผชิญโรคระบาด ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านทักษะที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเจนอัลฟ่าในด้านการรับมือกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับ AI ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต หรือการทำงานอาชีพที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน (Career Disruption)

----------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Alpha

https://generationalpha.com

https://thepotential.org/knowledge/gen-alpha-info

https://www.marketingoops.com/reports/gen-alpha-s26

หนังสือ 100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Photo by Kevin Jarrett on Unsplash


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ